Семеен Хотел 'Илинден' - Шипково


ИЗВОР Л 1

ГЕОЛОЖКИ И ХИДРОЛОЖКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Находище Шипково се отнася към хидро геоложката област на Предбалкана, най- източната част на тетевенската антиклинела. Общата минерализация от сондаж Л1, находище на минерална вода ШИПКОВО, село Шипково, община Троян е 546,44 мг./л. Характеризира се като хипотермална, минерализирана, сулфатно, хидрокарбонатно, калциево-магнезиева вода, съдържаща флуор и въглероден диоксид без санитарно-химични и микробиологични граници на нормите за минерални води. Водата има стабилен физикохимичен състав и свойства и отговаря на изискванията на наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите. ( Д.В. бр.79 ОТ 1987г. поел изменение бр.70 от 2004г. ).

Свойства

Лечебно-профилактичните свойства на минералната вода се определят от нейната минерализация и наличието на сулфатни, хидрокарбонатни, калциеви, магнезиеви и флуорни йони. Питейното балнеолечение с този тип води оказва въздействие основно върху стомашно-чревният тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Водата спомага за лекостепено намаляване хиперацидитета на стомашния сок и стимулира кинетиката на жлъчните пътища и на чревния тракт.

Наличието на калциеви йони потенцира диурезата. Съдържанието на флуор позволява прилагането на минералната вода за кариес профилактика. При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика след темпериране до 35-37°С, оказва благоприятно въздействие при следните заболявания:
- Стомашно - чревни заболявания / хронични гастрити, язвена болест, ентероколити и др. /;

- Жлъчно - чернодробни заболявания/ жлъчно-каменна болест, хронични холицистити, хорантити, хронични хепатити, дискинезии на жлъчните пътища и др. /;

- Бъбречно - урологични заболявания / хронични пиелонефрити, хронични цистити, нефролитиаза, уролоитиаза и др. /;

- Метаболитни заболявания / подагра, затлъстяване, захарен диабет и др. /;
Използването на минералната вода за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е по лекарско назначение, при спазване на строго определена методика и дозировки. /количество на приетата вода, температура и начин на приемане, продължителност на лечебно-профилактичния курс/.

Външно балнеолечение

При използване на външно балнеолечение и балнеопрофилактика след темпериране на водата 28-30 градуса и 33-35 градуса, оказва благоприятно въздействие при следните заболявания:
- Дегенеративни и възпалителни / в ремисия / ставни заболявания / артрозоартрити, спондилоартрити, коксартрози, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилоартрит и др.;

- Заболявания на периферната нервна система / дископатии, радикулити, плексити, полирадикулоневрити и др.;

- Ортопедични заболявания / за раздвижване при посттравматични и постоперативни състояния /.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Специфични заболявания, инфекциозни заболявания, заболявания в активен стадий и декомпенсирана на органи и системи, онкологични заболявания, ХИБС-РИТЪМ НАРУШЕНИЯ, епилепсия. Минералната вода може да бъде използвана за хигиенни и спортно-рекреативни цели след съответното темпериране.


ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДИ ЗА С. ШИПКОВО


Шипково съществува отпреди 1630 г. Селото е получило наименованието си от първите заселници, заради шипковите храсти. Пръв, който се е заселил на мястото на старо Шипково е дядо Дочо Белякът – родственик на Кино Кънчев (откривател на курорта и минералните извори), Цочо Рачев (кръчмар и общественик), прадядо на Пламен Бояджиев и семейство Дисански. Дочо Белякът е преселник от Беломорието, първоначално се заселва в Троян, а по-късно идва и се установява със семейството си в Шипково. В миналото тук е било силно развито килимарството и грънчарството. Кино Кънчев – създател на курорта, пръв е открил топлата минерална вода и лечебните ѝ свойства. Започнал е да къпе хора във водата и се е прочул с балнеолечението. Оттогава курорта се посещава от граждани на всички крайща на България и света. В курорта има паметник на Кино Кънчев. Легенди разказват още от римско време легионери са заобикаляли Виа Траяна и са се възползвали от лечебните свойства на минералната вода, лекувайки травми и всякакви болежки. Друга легенда разказва за местна баба, която гледала овце и всяка година тя трябвало да пере подстриганата вълна и тъй като била много, няколко дена тя със била на топлия извор. Още първата година забравила за болежките в краката. Семеен хотел ИЛИНДЕН с. Шипково ви предлага басейн със златото на балкана, Уникална минерална вода !!!